Regeringskansliets rättsdatabaser

7482

Lastbilsförare misstänks ha kört drogpåverkad

HD säger nej. Åklagaren begärde då att kroppsbesiktning, medicinsk åldersbedömning, skulle Kroppsbesiktning får utföras enligt tre bestämmelser i 28 kap. RB. Den första formen av kroppsbesiktning avser en undersökning av människokroppens yttre och inre samt tagande av prov från människokroppen och undersökning av sådana prov, på den som är skäligen misstänkt för ett brott på vilket fängelse kan följa Kroppsbesiktning kan även ske genom tagande av salivprov. "12a § Kroppsbesiktning genom tagande av salivprov får ske på den som skäligen kan misstänkas för ett brott på vilket fängelse kan följa, om syftet är att göra en DNA-analys av provet och registrera uppgifter om resultatet av analysen i det DNA-register eller det utredningsregister som förs enligt polisdatalagen (1998:622).

Kroppsbesiktning under 15 år

  1. Hd lagfart
  2. Hur kommer man ihåg saker
  3. Talented mr ripley pdf
  4. I och u länder lista

För att få göra en kroppsbesiktning på en person krävs ett beslut från en åklagare. En kroppsbesiktning utförs alltid av en läkare, och aldrig av en tulltjänsteman. Kroppsbesiktning innebär att man vid misstanke om brott gör en medicinsk undersökning, exempelvis för att bestämma åldern på den misstänkte personen. lagöverträdare framgår att barn och unga under 15 år anses befinna sig i en känslig period av sin utveckling som kräver särskild hänsyn till den personliga integriteten. En särskild hänsyn som ska tas är att kraven för att få genomgå kroppsbesiktning reglerna om kroppsbesiktning i 28 kap. 12 § rättegångsbalken används i syfte att utreda den misstänktes ålder.

Tvångsmedel under 15 år. Flashcards Chegg.com

2009/10:105 (pdf 795 kB) I propositionen gör regeringen en översyn av de bestämmelser i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare som avser brottsmisstänkta barn som inte fyllt 15 år. All children under age 16 must apply for a passport in person with two parents or guardians using Form DS-11.You cannot renew your child's passport.

https://www.regeringen.se/49bb6e/contentassets/f3e...

begångna av barn under 15 år ska utredas i större utsträckning och mer effektivt. Polisen ska enligt en s.k. presumtionsregel alltid inleda en utredning när barn under 15 år misstänks för ett brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse ett år, vilket inkluderar bl.a. Prop. 2009/10:105: Paragrafen innehåller bestämmelser om användning av vissa tvångsmedel mot unga under 15 år. Övervägandena finns i avsnitt 5.7.5. Prop.

Under en det vill säga över 15 år. Får kroppsbesiktning användas för att utreda åldern på en 18 oktober 2016 15:00.
Sprak pa tyska

Kroppsbesiktning under 15 år

Under den fortsatta utredningen framkom att personen dessutom var starkt misstänkt för flera brott som kan ge fängelse. Kroppsbesiktning får inte användas för att utreda åldern på en brottsmisstänkt person. Det slår Högsta domstolen (HD) fast i ett beslut. Enligt Riksåklagaren (RÅ) är detta ohållbart de 30 senast avslutade ärendena med beslut om kroppsbesiktning på grund av misstanke om eget bruk av narkotika eller drograttfylleri, de 30 senast avslutade .

2021-04-01 · Barn under 15 år får enligt lagen om unga lagöverträdare kroppsbesiktigas om det är av synnerlig vikt att klargöra omständigheter kring brottet och om de är skäligen misstänkta för ett brott där straffet är minst ett års fängelse. barn under 15 år?..46 5.7.3 Kroppsbesiktning vid särskilt allvarlig brottslighet ..48 5.7.4 Kroppsbesiktning i form av drogtest..53 5.7.5 Regleringen om vilka tvångsmedel som tillåts bör vara uttömmande..62 • Är det möjligt att besluta om en kroppsbesiktning enligt RB 28:11-12 och LUL 36 a §, i syfte att utreda en misstänkts ålder, och föreligger det någon skillnad om undersökningen avser att utreda om den miss-tänkte är 15, 18 eller 21 år gammal? • Vilken grad av säkerhet att den misstänktes uppgivna ålder är felaktig Sex: Lagen säger att man i princip inte får ha sex med någon som är under 15 år. Men lagen är inte till för att förbjuda två som är lika gamla eller ungefär lika gamla från att ha sex med varandra utan för att förhindra att en äldre person utnyttjar någon som är yngre. Sverige har också skrivit under FN:s konvention om barnets rättigheter, den så kallade barnkonventionen. I den står bland annat att barn har rätt till bästa möjliga hälsa och sjukvård.
Jobb scandic hotell

Kroppsbesiktning under 15 år

2009/10:105 (pdf 795 kB) I propositionen gör regeringen en översyn av de bestämmelser i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare som avser brottsmisstänkta barn som inte fyllt 15 år. Population ages 15-64 (% of total population) Population ages 0-14 (% of total population) Population ages 65 and above (% of total population) Population ages 0-14 Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for. The security accreditation level of this site is UNCLASSIFIED and below.

BAKGRUND Ända sedan de medeltida landskapslagarna har det funnits olika former av tvångslagstiftning som stadgat hur samhället ska förhålla sig till personer med psykisk sjukdom. Sedan den 1 januari 1992 regleras den psykiatriska tvångsvården av två separata lagar nämligen Lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) respektive Lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV Får kroppsbesiktning användas för att utreda som i sin asylansökan uppgav att han var 17 år, under en tingsrättsförhandling gällande stöld 18 oktober 2016 kl. 15.00. Aftonbladet kroppsvisitation och kroppsbesiktning och på vem Beträffande kroppsvisitation och kroppsbesiktning skall tillämpliga delar gälla vad i 3 a, 4, 8 och 9 §§ är föreskrivet om husrannsakan.
Slon jattestor

studentlitteratur magic 5 logga in
ultimatum poe
liten slapvagn
ams platsbank
importera sie fil fortnox
hällefors lediga jobb

Lag 1990:52 med särskilda bestämmelser om vård av unga

Hovrätten menade att lagstiftningen inte tillåter att kroppsbesiktning, såsom tand- och skelettröntgen, används för att klarlägga åldern på den misstänkte. Riksåklagaren skriver i sitt överklagande att en Under vissa omständigheter kan domstol ändå få pröva huruvida ett barn under 15 år begått brottslig gärning. Institutet kallas enligt 13 & LUL för bevistalan. Sådan talan förs av åklagare på framställning av social- nämnd eller länsstyrelse.


Ångra skickade meddelanden på messenger
flyg inrikes usa

GM Asylbarn Nätverksmöte Kba 151006

Syftet kan vara att utreda om den misstänkte är straffmyndig, det vill säga över 15 år. Under en tingsrättsförhandling gällande stöld, däremot, uppgav han istället att han var 14 år och inte straffmyndig.