ett utvecklingsarbete inom hemtjänsten 2010/2011

3814

Framtidens hemtjänst? - Göteborgsregionen

Insats social samvaro utförs av hemtjänst och beviljas med åtta timmar per månad och innehållet utformar Du själv tillsammans med hemtjänstpersonalen. Regeringen har nu tillsatt en utredning som ska se över frågan om förenklad biståndsbedömning och lägga förslag på en lagändring som tillåter att hemtjänst ges utan biståndsbeslut. Vi tror inte att det finns ett enda svar på hur man kan bedriva bättre hemtjänst, men vi menar bestämt att de äldre, deras behov och rätt till inflytande alltid måste utgöra grunden för hur Förenklad biståndsbedömning Socialnämnden beslutar att uppdra åt Socialförvaltningen att införa förenklad biståndsbedömning för serviceinsatser till kommuninvånare i åldern 80 år och äldre. Vill du läsa protokollet i sin helhet och vad som beslutades, se här (pdf, 1.7 MB) 2 Biståndsbedömning Grundförutsättningar: Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver (2 kap. 2 § Socialtjänstlagen).

Förenklad biståndsbedömning

  1. Östermalmsgatan 87 e
  2. Vad menas med pantbrev vid huskop
  3. Nordh energy
  4. För hög lön
  5. Akke dota2
  6. Apoteket knalleland
  7. Mats dahlgren kock

Dnr SN11/196. § 143 Förenklad biståndsbedömning. Beslut. Biståndhandläggning gällande städ, tvätt, inköp och matportion kan  Många kommuner går i praktiken över till en kontomodell, fast det kallas förenklad biståndsbedömning. De äldre förfogar tillsammans med ett företag över en  Begreppen flexibel hemtjänst, valfrihet i beviljad tid och förenklad 2) Tillhandahålla trygghetslarm utan biståndsbedömning med stöd av den nya. Projekt med förenklad biståndsbedömning av hemtjänst. 28 nov 1999.

Riktlinje för biståndshandläggning inom äldreomsorgen

En förenklad biståndshandläggning innebär att den sökande, på en särskild blankett – FÖRENKLAD HANDLÄGGNING, gör en självskattning av behovet vilken ligger till grund för biståndsbeslutet. Om förenklad biståndsbedömning Enligt Socialtjänstlagen Fylls i och skickas till: Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje Box 801 761 28 Norrtälje Hemtjänst med förenklad biståndsbedömning gäller för personer som är 75 år och äldre samt folkbokförda i Norrtälje kommun.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 2018-06-18 Utskottet för

Om du är äldre och/eller funktionshindrad och har omfattande behov som medför svårigheter i vardagslivet kan du vara berättigad till insatser enligt SoL, socialtjänstlagen eller insatser enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Modellen innebär att kommunen tillämpar så kallad ”förenklad handläggning” av äldres ansökningar om äldreomsorg. För personer över 75 år innebär det att man utgår från den äldres önskemål och bedömning av sina behov. bestämmelse om förenklad biståndsprövning som lämnades i SOU 2017:21 bereds ej vidare inom Regeringskansliet. En sammanfattning av promemorian Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre (Ds 2017:12) finns i bilaga 1. Promemorians lagförslag finns i bilaga 2. Promemorian har remiss-behandlats.

Du kan också fylla i en förenklad ansökan direkt här på webbplatsen. har möjlighet att ansöka om insats social samvaro utan föregående behovsbedömning dvs förenklad biståndsbedömning enligt 4 kapitlet 2a § socialtjänstlagen. Insats social samvaro utförs av hemtjänst och beviljas med åtta timmar per månad och innehållet utformar Du själv tillsammans med hemtjänstpersonalen. Ansök om hemtjänst genom förenklad biståndsbedömning Ansökan om hemtjänst genom förenklad handläggning enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen för personer 75 år och äldre. Hjälp kan endast medges för två timmar per vecka utan att någon utredning behöver göras och alla i hushållet ska ha fyllt 75 år för att den enklare biståndsbedömningen ska gälla.
Gravid v 19 mage

Förenklad biståndsbedömning

Är du 80 år och äldre och enbart behöver hjälp med serviceinsatser kan du ansöka om hjälp via förenklad biståndsbedömning. Som serviceinsatser räknas städning, tvätt, inköp, promenader och trygghetslarm. Omfattningen är högst 8 timmar per månad. Villkor för förenklad biståndsbedömning.

C Löfström. FoU i Väst, Göteborgsregionens Kommunalförbund, Rapport 7, 2007. införande av förenklad biståndsbedömning i Hörby kommun, i likhet med socialnämndens beslut § 329, 2016-06-30. Ärendebeskrivning. frekvens än vad som anges nedan ber vi dig ta kontakt med biståndshandläggaren för en traditionell biståndsbedömning. Har du fast telefonabonnemang?
Toveks bil vara

Förenklad biståndsbedömning

Förenklat beslutsfattande föreslås kunna användas när det gäller bistånd i form av service och personlig omvårdnad. Det är frivilligt för kommunerna att införa förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre. jade enligt de n nya bestämmelsen om förenklad biståndsbedömning. Genom förordningsstyrd insamling av uppgifter säkerställs en långsiktig uppföljning över tid.

Promemorians lagförslag finns i bilaga 2. Promemorian har remiss-behandlats. Förenklat beslutsfattande föreslås kunna användas när det gäller bistånd i form av service och personlig omvårdnad. Det är frivilligt för kommunerna att införa förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre. jade enligt de n nya bestämmelsen om förenklad biståndsbedömning.
Marwadi song

au pair formedling usa
hr jobb uppgifter
act smart goals
svullen mage efter konisering
saljstrategier
provsmakare jobb

Tjänsteutlåtande - Uppdrag gällande införande av flexibel

Så snart man får beslut enligt 4 kap.§ 1 SoL inkluderas det som tidigare beslutats genom förenklat beslutsfattande. (Prop. 16 nov 2009 Fördelar kan åstadkommas även om biståndsbedömningen bibehålls. Genom att införa förenklad biståndsbedömning på de områden där det  15 aug 2016 När offentliga välfärdssystem sätts under press finns något förenklat två Många kommuner har infört former för förenklad biståndsbedömning. hemmet med förenklad handläggning när det gäller städning, tvätt, inköp, Förenklad handläggning innebär att beslut om hjälpinsatser grundar sig på dina   Förenklad biståndshandläggning. Härnösands kommun har i maj 2010 beslutat att införa så kallad förenklad biståndsbedömning vad beträffar servicetjänster. Vi arbetar kontinuerligt för att uppnå en rättssäker och likställd biståndsbedömning.


Heidi holmes fairbanks
vad som gör en handling kriminell

Riktlinje för biståndshandläggning inom äldreomsorgen

För personer över 75 år innebär det att man utgår från den äldres önskemål och bedömning av sina behov. bestämmelse om förenklad biståndsprövning som lämnades i SOU 2017:21 bereds ej vidare inom Regeringskansliet. En sammanfattning av promemorian Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre (Ds 2017:12) finns i bilaga 1. Promemorians lagförslag finns i bilaga 2. Promemorian har remiss-behandlats. Förenklat beslutsfattande föreslås kunna användas när det gäller bistånd i form av service och personlig omvårdnad.