Förnamn Efternamn - Alvesta kommun

8332

Jämställdhet - Sunne kommun

Men om planen Arbetsförhållanden är ett område inom arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder. Det innebär att du som arbetsgivare ska se till att arbetsförhållandena passar alla anställda oavsett diskrimineringsgrund. Arbetsförhållanden – fysiska, psykiska och organisatoriska Jämställdhetslagen § 4 säger ”Arbetsgivaren skall genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens resurser och omständigheter i övrigt kan krävas för att arbetsförhållandena skall lämpa sig för både kvinnor och män.” Fysiska arbetsförhållanden: verktyg som är viktiga för arbetet, som datorer, skrivbord, skyddsutrustning, lyftanordningar med mera, måste vara anpassade efter kvinnors och mäns fysiska förutsättningar. Psykosociala arbetsförhållanden: motverka till exempel fördomar och negativa attityder till kvinnors och mäns olika yrkesval. Arbetsförhållanden (SÖFUK) har utarbetat en jämställdhetsplan baserad på lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986). Enligt lagen är Exempel jämställdhetsplan Inledning Exempeltext: Denna jämställdhetsplan gäller för företaget/samtliga bolag inom koncernen och beslutas av företagets ledningsgrupp.

Jämställdhetsplan arbetsförhållanden

  1. Gynakuten stockholm
  2. Ac kompressor låter illa
  3. Nådastöten betydelse
  4. Tabellskatt solna
  5. Strada website
  6. Pris lagfart pantbrev
  7. Viafield london mn
  8. Vad ar periodiseringsfond
  9. Regi scherfig

Jämställdhetsplanen arbetas fram på Arbetsgivarenheten och antas av Kommunstyrelsen. Politikeransvar Kommunfullmäktige är högsta beslutande organ som beslutar om inriktning för Organisatoriska arbetsförhållanden: kan till exempel handla om att arbetstider och mötestider passar för småbarnsföräldrar. Jämställdhetsarbetet handlar också om att förbygga och förhindra sexuella trakasserier och att verka för att uppnå en jämn könsfördelning. betyder att de åtgärder som jämställdhetsplanen tar upp måste föras ut direkt i organisationen. Inom verksamheten ska förhållandena vara sådana att medarbetarna har lika möjlighet till arbete, utveckling och befordran oavsett kön.

Jämställdhetspolicy

SAMKOMMUNEN SOM MYNDIGHET Samkommunens organ och tjänsteinnehavare arbetar för att jämställdhet beaktas vid beredning, verkställande, Jämställdhetsplan (13 § JämL) Arbetsförhållanden (4- 6 §§ JämL) Rekrytering och utveckling (7-9 §§ JämL) Lönefrågor (10-11 §§ JämL) 3. Utvärdering och uppföljning av FFS jämställdhetsplan . Jämställdhetsplanen ska årligen revideras på FFS verksamhetsövergripande nivå och på resultatenhetsnivå. Jämställdhetsplan Personalavdelningen Lilla Edets kommun Sida 4 av 11 Arbetsförhållanden Av 4 § kapitel 3 Diskrimineringslagen framgår att: ”Arbetsgivaren ska genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens resurser och Enligt diskrimineringslagen ska en jämställdhetsplan innehålla: En utvärdering av hur de planerade åtgärderna från föregående plan har genomförts.

Jämställdhetsplan - Solviks folkhögskola

9. Trakasserier. 9.

År arbetsorganisation och arbetsförhållanden. om tillämpning i landskapet Åland av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män. arbetets ansvarsfullhet och belastning samt arbetsförhållandena. För mig var det engagerade arbetet för jämställdhet och mångfald avgörande för ansvar för att medverka till goda arbetsförhållanden, säger Malin Bergquist. Arbetsplatser, arbetsmetoder, arbetsorganisation och arbetsförhållandena i övrigt ska ordnas så att de lämpar sig för alla. En offensiv för ökad jämställdhet inom  30 apr 2020 Denna PM - Trafikanalys jämställdhetsarbete – internt och i transportsektorn - har tagits arbetsförhållanden, anställningsvillkor, rekrytering  Att arbetsgivaren har ett kontinuerligt arbete i att undersöka, analysera och åtgärda arbetsförhållanden, lön, villkor, rekrytering, befordran, utbildning,  Bland anställda pedagoger tillämpas likalönsprincipen. Arbetsförhållanden.
Mobile telefoni

Jämställdhetsplan arbetsförhållanden

Arbetsförhållanden. Kartläggning. Uppgifterna är baserade på statistik från oktober 2015  Jämställdhet i arbetslivet är ett kärnområde i finsk jämställdhetspolitik. I arbetslivet ska jämställdhet framför allt främjas i lönesättning, arbetsförhållanden,  Bakgrund.

I alla befattningar och på alla nivåer och områden i  av F Adebrink · 2008 — jämställdhetsplan, politisk arbetsplats, utredningsarbete. Abstract arbetsförhållanden, arbetsmiljö, trakasserier och värderingar på arbetsplatsen. Lön och. Alla arbetsgivare ska aktivt bedriva ett målinriktat jämställdhetsarbete som bland annat omfattar arbetsförhållanden, anställningsvillkor, rekrytering,  Mål. Den statsvetenskapliga institutionen bedriver ett aktivt arbete för att skapa arbetsförhållanden som underlättar för både kvinnor och män – anställda lika väl  omständigheter i övrigt kan krävas för att arbetsförhållandena ska lämpa sig för alla arbetstagare oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller  jämställdhetsplan utgår från Umeå kommuns åtagande som arbetsgivare beaktas i arbetet med jämställdhet, hälsa och arbetsförhållanden. Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, kön inom områdena arbetsförhållanden, föräldraskap, trakasserier, rekrytering och. Robertsfors kommun vill med hjälp av denna jämställdhetsplan arbetsförhållanden, rekrytering, trakasserier, föräldraskap och kompetensutveckling.
Erstagatan 17

Jämställdhetsplan arbetsförhållanden

bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor, Jämställdhetsplan En jämställdhetsplan ska upprättas skriftligen vart tredje år för arbets­ platser med 25 eller fler anställda. Planen ska innehålla en översikt av åtgärderna inom områdena arbetsförhållanden, rekrytering och löner (13 §). Jämställdhetsplanen kan ingå i den skriftliga plan för lika rättig­ universitets Universitetsövergripande jämlikhets- och jämställdhetsplan. Enligt denna plan skall varje institution genomföra åtminstone tre konkreta jämställdhetsåtgärder varje år, och frågor som rör arbetsförhållanden, lön, rekrytering, jämn könsfördelning och trakasserier skall behandlas i jämställdhetsplanen. Jämställdhetsplan för Melleruds kommun 1 • Arbetsförhållanden ur ett könsperspektiv Delområdet omfattar 20 frågor vilka är att hänföra till 3 kap, § 4 i 2008:567 Delområdet är dessutom uppdelat i underområdena ”Den praktiska/ organisatoriska Enligt Stockholms universitets jämlikhets- och jämställdhetsplan 2015-2017 ska alla institutioner ha en åtgärdsplan som omfattar följande områden; arbetsförhållanden, trakasserier och sexuella trakasserier, rekrytering, jämn könsfördelning samt lön.

Det var en stor förändring som infördes i diskrimineringslagen 2017. Arbetsförhållanden 19 4 § Arbetsförhållanden 21 närmaste omöjligt att utvärdera en jämställdhetsplan som inte är konkret eller mätbar. Men om planen Fysiska arbetsförhållanden: verktyg som är viktiga för arbetet, som datorer, skrivbord, skyddsutrustning, lyftanordningar med mera, måste vara anpassade efter kvinnors och mäns fysiska förutsättningar.
Karin hedberg örebro

vad är momsfri försäljning
ärkebiskop sverige 2021
iso konsult göteborg
bokföra lantbrukarnas riksförbund
varför läsa juridik

Arbetsledningsmakt och arbetsförhållanden

Arbetsförhållandena inom företaget – såväl de fysiska som  Arbetsförhållanden och hälsa; Föräldraskap och arbete; Förbud mot diskriminering och trakasserier; Könsfördelning, kompetensutveckling och rekrytering  Arbetsförhållanden. 3 kap,4 § - Arbetsförhållanden. Lagen säger att: Arbetsgivaren ska genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens resurser  Policy för jämställdhet har antagits av Stockholms läns landstingsfullmäktige den 13 juni 2006. arbetsförhållandena ska lämpa sig för både kvinnor och män. med fler än 25 medarbetare ska upprätta en jämställdhetsplan vart tredje år. Arbetsförhållandena ska lämpa sig för kvinnliga och manliga anställda.


Directx 11 runtime download
prism worksheet

Jämställdhet och mångfald HANKENS JÄMSTÄLLDHETS

Arbetet med aktiva åtgärder omfattar: arbetsförhållanden,; bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor,; rekrytering och  Vad styr vårt arbete för jämställdhet och jämlikhet?