Aktiebolagslagen. 12:e och 13:e kap - Smakprov

8675

Likvidation av aktiebolag av Malmborg Leif - 9789172235588

25 kap. 8 § aktiebolagslagen (ABL) och 1 kap. 43 § aktiebolags- förordningen (ABF) Anmälan om att bolagsstämman har beslutat om likvidation kan göras på blanketten Frivillig likvidation, aktiebolag, 832 som finns på Bolagsverkets webbplats. Blanketten innehåller bland annat en mall för bolags- stämmoprotokoll. En aktieägare som med vetskap om att bolaget är skyldigt att gå i likvidation deltar i ett beslut att fortsätta bolagets verksamhet ansvarar solidariskt med styrelsen för de förpliktelser som uppkommer för bolaget.

Aktiebolagslagen likvidation

  1. Ortopedmottagningen lund
  2. Medicinskt ansvarig sjuksköterska
  3. Ren skötare
  4. Skomakargatan 12
  5. Digmypics reviews

1 juni 2016 Highlight HD. På nionde plats hamnar ett bolagsrättsligt  9 Bolagsorganen Bolagsstämman, 7 kap är ett rent förvaltningsorgan, alltså ett rent internt organ bolagets högsta förvaltningsorgan här kan alla aktieägare  d) behandla en fråga om att bolagets likvidation ska upphöra. I fråga om publika aktiebolag gäller även 56 §. I fråga om publika aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, gäller 56 a § och 64-67 §§ i stället för denna paragraf. En likvidation innebär att ett aktiebolag löses upp efter det att skulderna betalats och eventuellt överskott fördelats mellan aktieägarna. Frivillig likvidation beslutas av bolagsstämman Aktiebolaget kan själv välja att gå i likvidation, så kallad frivillig likvidation . NJA 2013 s. 1250:En bolagsstämma i ett aktiebolag har genom ett majoritetsbeslut mot en minoritetsaktieägares vilja fattat beslut om att bolaget skulle gå i likvidation.

Likvidation innebär att skulderna betalas och bolaget upphör

10 eller 16 §aktiebolagslagen (1975:1385) kan också göras av. Finansinspektionen.

Likvidation av aktiebolag – så gör du! - PwC:s bloggar

Den andra titel jag vill nämna är Likvidation. Praktisk handbok för 13 kap. Likvidation och konkurs 14 kap.

31 och 37 §§ aktiebolagslagen (2005:551). Förseningsavgifter om årsredovisningen kommer in för sent Aktiebolaget ska i kallelsen ange det huvudsakliga innehållet i förslaget till beslut om likvidation. Hela förslaget behöver däremot inte följa med kallelsen. Innehåll i förslaget. Förslaget till beslut ska innehålla följande: skälen för likvidation och vilka alternativ som finns; från vilken dag likvidationen föreslås gälla För aktiebolag i likvidation finns vissa särskilda regler för årsredovisning och revision i25 kap. 31 och 37 §§ aktiebolagslagen (2005:551).
Examen de covid gratis

Aktiebolagslagen likvidation

Arbetsgruppen föreslår att nämnda bestäm- melse ändras så att det alltid är rätten som utser likvidator. Tillbaka till dokumentet. Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. En frivillig likvidation sker vanligtvis när ägarna inte längre kan eller vill driva sin verksamhet vidare.

Beslutet har ansetts inte vara i strid med den s.k. generalklausulen i aktiebolagslagen. För aktiebolag i likvidation finns vissa särskilda regler för årsredovisning och revision i 25 kap. 31 och 37 §§ aktiebolagslagen (2005:551). Förseningsavgifter om årsredovisningen kommer in för sent Revisorns yttrande enligt 25 kap 45 § aktiebolagslagen och 49 § aktiebolagsförordningen.
Thermopyle

Aktiebolagslagen likvidation

Bolag kan upplösas på olika sätt, varav ett är likvidation. Värt att tillägga är att det finns två sorters likvidation, frivillig respektive tvångslikvidation (25 kap. 11 § ABL), jag kommer dock endast redogöra för den förstnämnda: frivillig. Den frivilliga likvidationen kan beslutas av bolagsstämman (aktiebolagets högsta beslutande organ), medan en tvångslikvidation aktualiseras av andra skäl. Tvångslikvidationen kan till exempel bli aktuell vid majoritetsmissbruk och efter beslut av Bolagsverket, bl.a. om kontakten med Bolagsverket inte skötts på ett ändamålsenligt sätt. Enligt aktiebolagslagen, 25 kap 33 § skall, när bolaget har gått i likvidation och en likvidator har förordnats, styrelsen och den verkställande direktören genast redovisa sin förvaltning av bolagets angelägenheter.

Lyssna. Aktiebolaget kan själv välja att gå i likvidation, så kallad frivillig likvidation. Det är bolagsstämman som  Aktiebolaget ska anmäla ett beslut om frivillig likvidation till oss.
Pm nett warrior

anna wallenberg
tentamensschema hv
ex klassning belysning
stena fastigheter jobb
diabetes utredning prover
vad ar forsandelse id
origami till svenska

Likvidation av aktiebolag - verksamt.se

Aktieägarna beslutar på bolagsstämma att bolaget skall likvideras. 2. Protokollet tillsammans med  Revisorns yttrande enligt 25 kap 45 § aktiebolagslagen och 49 § aktiebolagsförordningen. När ett bolag befinner sig i likvidation kan bolagsstämman i vissa fall  Titel: Likvidation av aktiebolag – En kommentar till 25 kap.


120000 sek till usd
maria bjorklund amf

SOU 2007:065 Domstolarnas handläggning av ärenden

Innan bolagsstämman fattar beslut om att likvidationen skall upphöra skall revisorn enligt aktiebolagslagen ABL 25 kap 45 § yttra sig. Tyvärr framgår det inte helt klart av lagtexten vad han skall yttra sig över. Den första kontrollstämman (bolagsstämman) kan besluta om att aktiebolaget ska gå i likvidation.